Högt söktryck till Högskolan i Borås

Statistiska Centralbyrån har tittat på hur många behöriga förstahandsökande det går per antagen student. För Högskolan i Borås är siffran 1,5 och det är endast Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet och Chalmers tekniska högskola som har ett högre söktryck. Lunds universitet delar placering med Högskolan i Borås.

- Detta är ett bevis för att vi är på rätt kurs helt enkelt. Vårt utbildningsutbud är attraktivt och lockar många sökande och det är glädjande att se, avslutar Martin Hellström.

Här kan du läsa hela rapporten.