Miljoner till forskare vid BHS!


Inom området humaniora och samhällsvetenskap beviljades Anna Lundh och Mats Dolatkhah 4,5 mkr för projektet ”Läsning, tradition och förhandling (LÄST): Läsaktiviteter i svenska klassrum 1967-1969”.

Inom Vetenskapsrådets rambidrag för forskning kring digitaliseringens framväxt i samhället beviljades Lars Höglund (numera GU, tidigare BHS), Elena Maceviciute och Tom Wilson 12 mkr över fem år för forskning om ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället”.

Grattis!