Miljoner till forskning i Borås

Det är bland annat forskningsprojekt drivna av Anita Eriksson, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, Anna Lundh, universitetsadjunkt vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap, Mohamad Taherzadeh, professor vid Institutionen Ingenjörshögskolan, och Nicklas Salomonson, universitetslektor vid Institutionen Handels- och IT-högskolan som beviljats finansiering.

– Tilldelningen från Vetenskapsrådet till Högskolan i Borås är mycket god och mycket glädjande. Den stärker oss i vår fortsatta utveckling, är bevis på vår höga kvalitet och ligger till grund för ytterligare framgångar i utbildning och forskning, säger rektor Björn Brorström.

Forskning om e-bokens framväxt

Förutom de fyra egna forskningsprojekten beviljas högskolan pengar för gemensamma projekt tillsammans med andra lärosäten. Ett av dem handlar om e-böcker och drivs tillsammans med Göteborgs universitet (GU). Det är forskarna Elena Maceviciute och Tom Wilson från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan som tillsammans med Lars Höglund vid GU (tidigare verksam vid Högskolan i Borås) fått 12 miljoner kronor till projektet ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället”. Cirka hälften av de 12 miljonerna går till Högskolan i Borås.


Projekt och beviljade medel

  • Anita Eriksson, ”Att tolka, konkretisera och leda - en studie av förskollärarens förändrade uppdrag”, beviljades 4,5 miljoner under 2013-2015.
  • Anna Lundh, ”Läsning, tradition och förhandling (LÄST): Läsaktiviteter i svenska klassrum 1967-1969”, beviljades 4,5 miljoner under 2013-2015.
  • Nicklas Salomonson, "Kundideal och organisatoriska realiteter - Servicemöten, konflikter och diskursiva kunder" (tillsammans med Karlstad universitet) beviljades 2,7 miljoner och projektet löper mellan 2013-2015.
  • Mohammad Taherzadeh, ”Membranbioreaktor med kompakt-celler för effektivare bioprocesser”, beviljades 3,2 miljoner under 2013-2016.
  • Elena Maceviciute och Tom Wilson, ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället” (tillsammans med Göteborgs universitet) beviljades 12 miljoner under åren 2013-2016. 
  • Clemens Thornquist, ”Kropp och rum: en undersökning av relationen mellan kropp och rum genom experimentella och performativa studier av kläder”, beviljades 3,2 miljoner under åren 2013-2015.

 

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida om Bidragsbeslut stora utlysningen 2012, utbildningsvetenskap

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida om Bidragsbeslut stora utlysningen 2012, naturvetenskap och teknikvetenskap