”Mini-Sobacken” tar form i Indonesien

Under två veckor i oktober var Anggun Rahmada och Wulaningrum Riyadi från Gadjah Mada University på besök för att studera avfallshanteringen i Borås. De har bland annat besökt återvinningsstationer, Sobacken, en återvinningscentral och teknikcentret Navet.

Vid deras hemuniversitet pågår sedan i augusti arbetet med att designa ett ”mini-Sobacken”. Man har en given yta på universitetsområdet att utgå från.

Det går inte att kopiera modellen från Borås rakt av till hemuniversitetet. Man måste anpassa modellen till det egna samhället. En utmaning blir att förändra attityder till avfall och återvinning bland studenter och universitetspersonal. Anggun Rahmada och Wulaningrum Riyadi kommer först att sikta in sig på att utbilda studenterna för att i längden kunna påverka samhället. Inledningsvis har man möten med studenter och man satsar på att anordna en gemensam städdag på universitetet. En annan aktivitet är att utlysa en tävling där studenterna får komma med förslag om hur man kan utveckla ett mini-Sobacken.

Vill inspirera hela samhället

På längre sikt hoppas man kunna påverka inte bara de som finns på universitetsområdet utan även samhället utanför.
-Tanken med mini-Sobacken på universitetet är att det ska fungera som ett centrum för inspiration, förklarar Kamran Rousta, lärare och forskare på Institutionen Ingenjörshögskolan och samordnare för projektet.

Kamran Rousta inledde nyligen sin forskning om hur man påverkar och medvetandegör omgivningen kring miljöfrågor och frågor kring avfallsåtervinning. I december åker han till Gadjah Mada för att följa upp projektet och för att träffa universitetsledningen och studenter.

Projektet pågår under sex månader och finansieras av Tillväxtverket.

Nästa steg är att få till ett fungerande system och att bygga upp anläggningen.

-Vår förhoppning är att vi ska få möjlighet att gå vidare med projektet, men till det behövs det mer pengar, säger Kamran Rousta.