Stipendium till masterstudent vid Bibliotekshögskolan

Swets, ett företag som utvecklar materialhanteringstjänster, och Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) har utsett Sara Lind till mottagare av årets Swetsstipendium för kompetensutveckling. Stipendiet delades ut under SFIS' höstkonferens som ägde rum vid Högskolan i Borås den 8 november. Sara Lind får 15 000 kronor för att kunna genomföra sin resa till Nordamerika till sommaren.

Sara Lind är årets Swetsstipendiat. Priset delades ut av Victoria Stift från Swets.

Grattis till stipendiet Sara! Hur känns det?
– Det känns mycket bra! Först kändes det overkligt och surrealistiskt, men nu har jag börjat landa i det hela. Det återstår mycket planering så det känns bra att jag har mer än ett halvår på mig att förbereda mig.

Vad är det du ska göra på resan?
– Jag har genom olika resor och konferenser fått många kontakter på olika bibliotek och universitet just i Nordamerika, så det är därför mitt intresse har riktats ditåt. Jag kommer börja min resa i New York och titta på först och främst New York Public Library som alltid har varit i framkant när det gäller digital kommunikation. Folkbibliotek har traditionellt sett varit mer intresserade av dessa tjänster, men jag är främst intresserad av hur man skulle kunna implementera tjänsterna i ett forsknings(biblioteks) kontext. Jag är intresserad av hur digital kommunikation fungerar på en fysisk plats, det kan vara i en byggnad eller utomhus. Jag vill se och uppleva innovativa tjänster på plats och observera hur målgruppen använder dessa tjänster. Jag vill se hur det bidrar till användarens utveckling, om de uppmuntrar till kreativitet och delaktighet etc. Förutom att besöka bibliotek och museum planerar jag att ta kontakt med lärare på olika universitet med denna inriktning. I Kanada har jag fått kontakt med lärare med specialintresse inom dessa områden, bland annat på McGill University i Montreal.

Vad hoppas du att resan ska ge för resultat?
– Det känns som att jag har tre olika mål med resan. Jag hoppas att jag kommer kunna börja samla in data och inspiration till min kommande masteruppsats på programmet Digitala tjänster: kultur, information & kommunikation. Jag hoppas även på att kunna få till en praktisk plan för att implementera ett digitalt, interaktivt system på min arbetsplats på Karolinska Institutets universitetsbibliotek, för att på så vis knyta ihop det digitala och fysiska rummet som båda är så viktiga för biblioteken, men som oftast är helt åtskilda. Efter resan kommer jag även skriva en utförlig rapport om vad jag sett och lärt mig under resan, som jag kommer presentera för Swets och Svensk förening för informationsspecialister nästa höst.