Studier av gränsöverskridande och ordförrådets utveckling i förskolan i nya numret av Paideia

– Min artikel handlar om förskolans roll i barns språkutveckling med fokus på ordförrådet, säger Ann-Katrin. Ordförrådet har betydelse för förmågan att lära sig läsa och många barn med svenska som andraspråk har ett sämre ordförråd än enspråkiga svensktalande barn. För att stimulera utvecklingen av ordförrådet hos barn med svenska som andraspråk behövs ett medvetet och aktivt förhållningssätt hos förskollärarna till exempel när de läser för barnen.

Ylva Odenbrings studerar i sitt bidrag konstruktioner av kön, det handlar om barns gränsöverskridande agerande i en förskoleklass. Studien pekar, till skillnad från många tidigare studier, på att pojkars agerande blir mer uppmuntrat från pedagogernas sida, medan förhållningssättet till flickans agerande är mer ambivalent.

– Barns vardag är på många sätt mångfacetterad, inte minst när det gäller konstruktioner av kön.

Om Paideia

Tidskriften Paideia är ett nordiskt samarbete om pedagogisk forskning som utkommer årligen i maj och november .
Anita Norlund, universitetslektor och Bengt Persson, professor, vid institutionen är två av tidskriftens redaktörer.
Övriga redaktörer kommer från Aalborg Universitet och Høgskolen i Hedmark
Om du vill beställa Paideia kan du göra det hos Dafolo förlag. Du kan läsa mer om Paideia på tidningens egna sida.

Föregående nummer av Paideia handlade om lärarprofessionen (2012-06-29)