Tepåse lyft i ny metod för etanolproduktion

Idag tar det upp till en månad att röta eller flera dagar att jäsa material för att producera biogas eller bioetanol. Detta kan få sin lösning genom ett lovande projekt på Högskolan i Borås där processen kan kortas ner till bara  dagar och timmar. Forskningsprojektet ”Membranbioreaktor med kompaktceller för effektivare bioprocesser” handlar om att få de mikroorganismer som är verksamma vid rötning av olika material för produktion av biogas och bioetanol att jobba effektivare och att bli mindre känsliga för störningar som skadliga kemikalier, temperaturväxlingar eller helt enkelt för mycket råvara att bearbeta, dvs. för stor munsbit att tugga i sig.

Makroinkapslat i tepåse

Forskningsteamet, under ledning av professor Mohammad Taherzadeh, har sedan tidigare tagit fram en metod där man kapslar in de mikrobiella cellerna i ett hölje, ett membran.  Detta gjorde att cellerna fick en högre koncentration och dessutom jobbade effektivare, dvs. produktiviteten av biogas ökade markant. Man kapslade in vanlig bagerijäst i runda kulor gjorda av membran av naturliga polymerer. Cellerna visade sig kunna stå emot giftiga ämnen som avges av cellulosa material och citrusskal. De första membranerna var dock mekaniskt svaga, de brister lätt, vilket innebär ett hinder i storskalig produktion. Därför har man utvecklat ett syntetiskt stabilare membran. Resultaten med detta är lovande och nu ska man gå vidare med projektet med målet att utveckla lösningar för industriell produktion med så kallad makro-inkapsling. Man ska utveckla två olika idéer och studera dessa. Det ena är ett membranbaserat bioreaktorsystem där man använder makroinkapslade celler där cellerna ligger i tepåseliknande membran som sedan ligger i reaktorn. Det andra är att utveckla en reaktor där cellerna ligger mellan olika membranskikt i reaktorn. Man kommer också att undersöka två olika typer av jäsningsprocesser, en för bakteriell rötning till biogas och en för jästfermentering för produktion av bioetanol.

–Bidraget från Vetenskapsrådet visar att vi har kvalitet på den forskning som vi bedriver här på högskolan, förklarar Mohammad Taherzadeh.

Projektet löper över fyra år.