Textile and Fashion Center – vad är det?

Hallå där rektor Björn Brorström! Vad är Textile and Fashion Center egentligen?

– I Textile and Fashion ingår en rad självständiga enheter som förenas av att verksamheten är inriktad mot textil och mode. Den här klusterbildningen främjar samarbete och visar vilken styrka vi har tillsammans i regionen inom området. Det är en samverkan mellan företag, forskningsinstitut, organisationer som jobbar för innovation och affärsutveckling och högskolan.

Vad innebär det för Högskolan i Borås att ingå i detta kluster?

– Vi är ju med vår stora utbildning och omfattande forskning inom området en självklar aktör i nätverket eller klustret.

Vad hoppas du att Textile and Fashion Center ska bli för slags plats?

– Det kommer att bli en mötesplats för människor verksamma inom textil- och modeområdet. Vi ska finnas med i så många sammanhang som möjligt och visa upp vad vi gör och kan och bidra aktivt till utvecklingen.

Vad kan man som student förvänta sig av den nya miljön?

– För studenter inom textil och mode kommer klustret att vara en stor möjlighet att knyta kontakter och utveckla idéer till produkter och affärsmöjligheter. Som fysisk plats kommer Textile and Fashion Center, den tredje delen i vårt campus, att erbjuda spännande lokaler och aktivitetet. Men det är viktigt att säga att vi redan idag har tilltalande miljöer för möten, tex vardagsrummet, bibliotekets nya lounge, den nya entrén och tornrummet.

Är det några andra delar av Högskolan i Borås som kommer att flytta till Simonslandsområdet?

– Vi planerar för att Textilhögskolan flyttar in, vi får se vad som händer sedan. En möjlighet är att forskningsmiljöer med inriktning mot textil och mode ska finnas på plats också.

Textilhögskolan flyttar till sina nya lokaler hösten 2013.

Läs mer

Om Simonslands historia
Frågor och svar
Se bilder från bygget och visionsbilder på den nya stadsdelen

Text: Ida Borenstein
Foto: Lars Adarve

Text: Maria Karlsson 

Publicerad på hb.se 2012-11-07