13 nationaliteter i klassen

 

 

 

 

 

Några av studenterna läser kursen i egenskap av utbytesstudenter från partnerlärosäten i och utanför Europa och de stannar på högskolan en eller två terminer. Andra studenter läser på masterprogrammen Energi- och materialåtervinning i hållbara tekniska system samt industriell bioteknik och stannar i två år.

Studenterna, som nischar sig mot hållbara tekniska system med fokus på energi- och materialåtervinning, är mycket engagerade.

Lär om förutsättningar i varandras länder

Stämningen i klassen är god och samarbetet studenterna emellan fungerar bra.
-En fördel med en klass med så många nationaliteter är att vi alla får lära oss massor om så vitt skilda länder. I kursen ska studenterna göra ett projektarbete med inriktning mot resursåtervinning och många väljer något som är en viktig fråga i deras hemland. På så sätt får vi alla sedan ta del av det när de presenterar sina projekt. Klassen verkar redan väldigt sammansvetsad efter bara några veckor på kursen. Jag skulle förstås önska några fler svenska studenter, i år har jag en, säger Anita Pettersson som är lärare på kursen i resursåtervinning.

Studenterna kommer från:

 • Brasilien
 • Etiopien
 • Frankrike
 • Grekland
 • Indien
 • Iran
 • Kina
 • Kuba
 • Mexiko
 • Nigeria
 • Saudiarabien
 • Sverige
 • Ukraina