3,2 miljoner till designforskning

Inom konst och design ses kläder traditionellt som ett kulturellt uttryck och uttrycksmedel. Nu ska ett nytt grepp tas på forskningen om plagg.
– Vi kommer att utforska kläder ur ett interaktivt arkitektoniskt perspektiv för att undersöka kläders fundamentala relation mellan kropp och rum, säger Clemens Thornquist.

– Konkret innebär det att vi kommer göra experiment där vi sätter riktiga människor i olika situationer, påklädda olika slags textilier och icke-material och på så sätt kunna utforska förhållandet mellan kropp och rum.

I regeringens budgetproposition som presenterades den 20 september fick Högskolan i Borås 1 miljon kronor för konstnärlig forskning och nu förstärks området ytterligare genom Vetenskapsrådets finansiering.
– Det känns riktigt bra att bidra till förstärkningen av den konstnärliga forskningen på Textilhögskolan, säger Clemens Thornquist.

Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Department of Architecture and Design vid Royal Melbourne Institute of Technology, Australien. Från Textilhögskolan kommer, förutom Clemens Thornquist, även professor Lars Hallnäs samt ett antal av Textilhögskolans doktorander att arbeta i projektet. Även en post-doc kommer att utlysas.

Läs mer om beslutet från Vetenskapsrådet