Anhörigbesök ger medvetslösa patienter livslusten åter

Det är åtta år sedan intensivvårdssjuksköterskan Thomas Eriksson, universitetsadjunkt vid
Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås, påbörjade sin forskning kring patienters och
närståendes upplevelser av intensivvård. Den 19 oktober i år disputerar han vid Göteborgs
universitet, Sahlgrenska akademin, på sin avhandling ”Närståendes besök hos patienter som vårdas
på intensivvårdsavdelning” .


I fokus står samspelet mellan patienten och dennes närstående inne på rummet på
intensivvårdsavdelningen.
— Jag har suttit med och gjort observationer på rummet under besök, tittat på patienten och
närstående i samspel, vad händer under besöket? Berättar Thomas Eriksson.


Thomas Eriksson har använt en hermeneutisk analys av observationen, vilket lite förenklat betyder
att han har använt en forskningsmetod som går ut på att tolka och förstå något, i det här fallet mötet
mellan en medvetslös patient och dess närstående.
— Tolkningen jag har gjort kan man jämföra med den en publik som ser ett skådespel gör; vilka är
aktörerna? Vad är det för rekvisita som används? Hur är scenografin uppbyggd? Vad handlar
pjäsen om? Vilket är budskapet?


Som komplement till observationerna har han intervjuat patienter och närstående samt analyserat
och tolkat intervjuerna utifrån samma metodik som vid observationerna av ”skådespelet”.
Vad har du sett i observationerna och intervjuerna?
— Patienten säger att de har känt att den anhörige har suttit hos dem. För patienten är det
väldigt viktig med besök från närstående, det är ett sätt att knyta an till livet igen. Besöket
gör att de får en anledning att orka kämpa vidare. Men det finns problem också, i att
kommunicera. Det är en utsatt patientgrupp, de är påverkade av sjukdom, är hänvisade till
livsuppehållande maskiner - som respirator - och läkemedel. Här visar studien att personalen
spelar en viktig roll i att visa vägen till den medvetslösa patienten.

Fotnot:
Thomas Eriksson spikar sin avhandlig i Göteborg den 9 oktober kl 14:00. 
För mer info klicka här

Och i Borås den 5 oktober kl 10:00 
För mer info klicka här

Den 19 oktober disputerar Thomas Eriksson vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för
vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. 
Se mer info i kalendariet