Bibliotekarie i regeringens tjänst

Sofie Pehrsson är 26 år och har studerat biblioteks- och informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan i Borås. Bibliotekarieyrket har dock inte alltid varit någon stor dröm för henne. Visserligen tycker hon om att läsa, men använder inte det intresset för att definiera sin yrkesroll. Snarare var det Sofies informations och samhällsvetenskapliga intresse, som fick henne att söka utbildningen.

En vanlig dag…

Idag jobbar Sofie dels på den centrala biblioteksverksamheten, och dels på verksamhet förlagd vid utrikesdepartementet och justitiedepartementet. Hon är även placerad under enheten Information Rosenbad, vilket innebär att hon till viss del sköter regeringskansliets omvärlds- och nyhetsbevakning. Här arbetar hon framför allt med regeringens bevakning av sociala medier som Twitter, Facebook och bloggar.

En dag på jobbet för Sofie innebär ibland att hon håller en informationsfrukost om bevakning av sociala medier, där alla departementens informatörer är inbjudna. Resten av dagen ägnas åt att researcha något, inte sällan, ovanligt ämne åt en tjänsteman. Ibland kan det handla om att försöka lokalisera vetenskapliga källor till citat och ibland kan det handla om att spåra släktingar till gamla svenska ambassadörer genom att fördjupa sig i Adelskalendern.

– Det absolut roligaste i mitt jobb är känslan av politiskt och samhälleligt sammanhang, där jag kan se direkta resultat. Jag kan tillexempel arbeta med att ta fram material åt en person som ska delta i en debatt, till jurister som sitter i en utredning om lagändringar eller ta fram en bok eller statistik åt en minister.

Viktigt att läsa tidningen varje morgon

Sofie berättar att den största skillnaden mellan att jobba på regeringsbiblioteket och ett ”vanligt” bibliotek är att regeringsbiblioteket inte är offentligt. Dess huvudsakliga uppgift är att ge service till regeringskansliets cirka 5000 anställda. Arbetet ställer krav på professionalitet på ett litet annat sätt än hon upplevt på andra arbetsplatser. Hög diskretion och en viss känslighet inför det politiska spelet är viktigt.

– En annan skillnad är möjligtvis detaljen att om man inte läst tidningarna på morgonen så kan det ibland vara svårt att utföra sitt arbete under dagen eftersom dagsaktuella frågor kan kräva väldigt snabb service.

”Jag lär mig säkert hundra nya saker varje dag”

Källor som Sofie återkommer till dagligen, oavsett fråga, är Riksdags- och regeringstrycket, den svenska författningssamlingen och EU-rätten.

– Jag hade inte arbetat med sådana källor innan jag blev anställd på Regeringskansliet, så jag lär mig fortfarande massor varje dag. Häromdagen fick jag exempelvis lära mig att Bibel2000 är publicerad som en statlig utredning.

Från Borås till huvudstaden

Distansutbildningen möjliggjorde att Sofie kunde bo kvar hemma i Stockholm under studietiden. Där arbetade hon extra på folkbibliotek, på Karolinska Universitetssjukhusets bibliotek, vid Diskrimineringsombudsmannens bibliotek samt vid Handelshögskolans bibliotek. Det gav henne en bred bas av erfarenhet när hon väl skulle börja söka heltidsarbete. Sin nuvarande tjänst fick hon genom att söka på klassiskt vis, via Arbetsförmedlingen, och det var en ganska lång urvalsprocess.

– Jag fick reda på att jag fått jobbet samma dag som min uppsats opponerades i Borås så det var en välkommen examenspresent!

Sofie tror att det var en kombination av att vara nyexaminerad, men ändå ha några års relevant arbetslivserfarenhet som gjorde att hon var intressant för tjänsten.

– Det tillsammans med min personlighet och mina samhällsvetenskapliga intressen bidrog nog till valet. Och att jag är ung, flexibel och bor i Stockholm.

Att skaffa sig arbetslivserfarenhet

Sofie tipsar framförallt om att många bibliotek (särskilt folkbibliotek) söker studenter som extrapersonal på sommaren.

– Eftersom sådana förfrågningar sällan hamnar hos exempelvis Arbetsförmedlingen måste man antingen höra av sig själv till biblioteken, eller känna någon som redan arbetar där.

Hon tipsar också om att när man går distansutbildningen är det inte ovanligt att en stor del av klassen redan har anställningar, så det kan vara en väg in genom att be sina studiekamrater tala med sina chefer. Hon tycker även att man ska tänka på att ge tillbaka om man väl får en fot in någonstans.

– Personligen försöker jag alltid att rekommendera andra bibliotekariestudenter när jag lämnar en tjänst. Jag fick även en anställning via mentorskapsprogrammet på Bibliotekshögskolan, så det är en möjlighet jag tycker att man ska ta – även om man inte ska förvänta sig att det automatiskt leder till att man får extrajobb.

 

Läs mer

Regeringskansliet
Utbildningar vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan