EU-kommissionen efterfrågar kompetens om retailing från SIIR.

Gruppen ska arbeta med frågor som: Hur retailbranschen bl.a. kan bidra till innovativa produkter, tjänster, teknologier och nya sätt att köpa, nya sätt att söka och få information på och flera andra områden.

Här är några av de syften som identifierats av kommissionen:

  • Tydliggöra handelsbranschens roll i innovationssystemet,
  • Föreslå ett sätt att mäta innovationstakt inom handeln
  • Förklara sambandet mellan konsumtionstrender och innovationsutveckling för nya sätt att köpa
  • Föreslå nödvändiga åtgärder från EU för att stimulera en ökad innovation inom handeln


Läs mer på Malins blogg om Retailing Research

Länk till  European Commission och avdelningen för Innovation Policy, Research & Innovation.