Fairtrade-fika för anställda och studenter

Fikat, som både anställda och studenter inbjuds till, inleds klockan 09:45.
Kl. 10:00-10:15 kommer Roland Andersson, ordförande i Högskolan i Borås styrelse, och Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, att tala kring hållbar utveckling och rättvis handel.

Datum: 18 oktober
Tid:
09:45-10:30
Plats:
Vardagsrummet