Från Borås till Murang’a och tillbaka

Institutionen för pedagogik har sedan flera år samarbeten och utbyten med skolor och städer runt om i världen. Ett sådant lärosäte är Murang’a College i Kenya, ett utbyte som sker genom Linneus-Palme.

Fram till och med den 12:e november gästas Högskolan i Borås också av Marie Matasyo och John Wahome, lärare i bild respektive naturvetenskapliga ämnen. De stannar några veckor och framförallt Marie Matasyo har möjlighet utöver undervisning i sitt ämne att besöka personal- eller studentgrupper och berätta om Kenya, internationalisering eller om landets skolsystem, bland annat.

Personal vid Institutionen för pedagogik har också bidragit med medel till olika projekt vid Murang’a College. Det handlar om stöd till bokinköp och bananplantor, men också till bindor till skolor som möjliggör för unga studenter att studera även under menstruationen. Något vi kanske tar för givet i Borås. Helena Pokka vid Institutionen för pedagogik har också under en längre tid stöttat Winnie Kaluki i hennes studier. Kaluki påbörjar nu sina doktorandstudier inom pedagogik.

Esther Muchiri är internationell koordinator i Kenya, Muranga College. Hon skickar med en bild och en hälsning.

­ Vi köpte böcker till vårt bibliotek när vi fick pengar från Borås. På bilden syns några studenter och vår bibliotekarie Grace. Böckerna är så viktiga i vår undervisning att de ständigt är utlånade. Också bindorna är ett mycket välkommet stöd.

Lärare som varit på besök har också finansierat plantering av bananplantor vid Murang’a College – plantor som studentkåren sköter om och skördar frukterna av.

- Mer plantor kommer sättas ut, säger Esther Muchiri. De tidigare satta plantorna mår fint, och ger snart frukt tills våra studenter.

En lärare från Institutionen för pedagogik som varit i Kenya är Ylva Odenbring, universitetslektor. Läs mer om hennes senaste besök:

Lärarutbyte i Kenya (2012-04-13)

Fler artiklar

Läs mer om Winnie Kaluki (2012-10-04)

Många internationella utbyten på Institutionen för pedagogik (2012-06-07)