Hur kan handel och konsumtion bli mer hållbart?

SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) är ett högskolegemensamt forskningsinstitut vid Högskolan i Borås, dit företag och organisationer kan vända sig för att få olika studier utförda. Forskare från olika institutioner och med olika inriktning, som logistik, e-handel och köpbeteende, medverkar i SIIR.

– Det finns redan en stor kunskap inom handeln, säger Malin Sundström, föreståndare för SIIR. Det vi framför allt kan bidra med är systematiska metoder som beskriver varför man gör olika förändringar och vilka resultat de får.

SIIR startades i januari 2012 och har redan flera projekt igång. Till exempel är en ”mystery shopper”-utredning igång i Ulricehamn, där studenter agerar besvärliga kunder och undersöker hur butikspersonal beter sig mot dem. Ett annat projekt är att genom workshops sprida kunskap om handeln till olika företag. SIIR:s vision är att forskningen ska bidra till både innovativ och hållbar handel.

– Trots att vi arbetar med handel vill vi inte bara att konsumtionen ska öka, säger Malin Sundström. Vi vill bidra till att kunderna kan göra smartare köp, till exempel genom att hitta vägar för företagen att ge bättre information.

Virtuell butik

Det finns idéer om att skapa en virtuell provbutik i högskolans nya lokaler, där effekter av olika förändringar i butikerna ska kunna testas. Då skulle man exempelvis kunna undersöka hur det fungerar om kunderna bara får komma in i butiken om de har med sig minst ett använt plagg att byta ut eller återvinna.

– Vi arbetar också tillsammans med företagen för att hitta nya tekniska lösningar, säger Malin Sundström. Som att testa om man kan använda kroppsscanning för att få rätt storlek vid beställningar hos distanshandeln, eller att hitta nya användningsområden för mobiltelefonerna i handelssammanhang.

Den 14 november 

arrangerar SIIR och forskningsprogrammet F3 ett seminarium på Textilhögskolan i Borås (sal T216 kl 9.13-13.00) i Borås med rubriken Framtidens handel. Där talar bland andra Jonathan Reynolds från Oxford Institute of Retail Management om just framtidens handel.

Missa inte bloggen!

Läs mer på www.hb.se/hit/siir eller kolla in bloggen: http://retailingresearch.blogspot.se/