Intensivkurs på Färöarna gav utbytesstudenter mersmak

Vad gjorde ni där?

– Vi fick tillgång till litteratur och artiklar som vi skulle förbereda oss med och väl där var det föreläsningar och grupparbeten som vi deltog i. Det var studenter från andra nordiska länder som deltog i intensivkursen. Det fanns studenter där från Norge, Danmark, Finland, Sverige, Island och Färöarna  och det var lärarna från de olika lärosätena som höll i föreläsningarna, berättar Carolina Larsson som tillsammans med Johanna Raatikainen går fjärde terminen på sjuksköterskeutbildningen i Borås.

Hur kom det sig att ni blev intresserade av utbytesstudier på Färöarna?

– Det var i april i samband med en kursintroduktion som vi fick information om utbytet och Inga-Lill Nilsson (en av lärarna på sjuksköterskeutbildningen tillika ansvarig för Nordplusnätverket Nordkvist vid Högskolan i Borås, reds. anm) undrade om det fanns intresse så på den vägen var det att vi fick upp ögonen för det, säger Carolina Larsson och Johanna Raatikainen tillägger:

– Jag tyckte det lät jätteintressant och skulle kunna tänka mig att jobba med diabetes i framtiden, så jag tänkte att det kunde vara ett ypperligt tillfälle att fördjupa sig lite i detta. Och så var givetvis möjligheten att komma iväg till Färöarna och att träffa andra studenter från de nordiska länderna lockande.

Vad har utbytesstudierna  gett dig?

– Främst fördjupad kunskap om diabetes typ 2 men sen vet jag också lite mer hur studenter från andra länder har det i sina utbildningar och att sköterskeyrket skiljer sig mycket mellan de olika länderna – men också att utbildningen i Sverige skiljer sig åt mellan de olika lärosätena, säger Johanna och fortsätter:

– Vi gjorde ett grupparbete och det var jätteintressant att se att vi kunde samarbeta även om vi inte talade samma språk och hade läst samma saker riktigt i utbildningarna. Man fick lite bättre förståelse för att det krävs tålamod att samarbeta när man inte talar samma språk.

Kan ni få användning för detta i yrket sedan?

– Typ 2 diabetes är något som blir mer och mer vanligt och att veta lite mer om sjukdomen och så är jättebra, för oavsett vad för vårdavdelning man kommer att hamna på i framtiden så kommer man att möta patienter med diabetes typ 2 så jag har lärt mig jättemycket så sätt. Det har verkligen varit bra, säger Johanna Raatikainen.

Kommer ni att ha fortsatt kontakt ni studenter som träffades där?

– Ja vi har startat en liten facebookgrupp, så vi kommer att ha fortsatt kontakt, berättar Carolina Larsson.

Gav utbytet mersmak?

– Jag skulle gärna åka på något nytt utbyte, och skulle självklart rekommendera det till andra kollegor, säger Carolina Larsson.

– Ja verkligen. Sista dagen på kursen satt jag och fikade med Inga-Lill och en lärare från en finsk skola i Helsingfors. Jag kan tala finska, så då började vi prata om att jag eventuellt kan komma dit och göra en praktikperiod. Så nu har jag lämnat in en ansökan så får vi se hur det går. Och det hade jag ju aldrig fått för mig om jag inte hade gått på den här intensivkursen, så det öppnade upp möjligheter för framtida utbyten för min del, avslutar Johanna Raatikainen.