Kreativa modeller av kroppens organ

Öra, hud, fortplantningsorgan, njurar och urinvägar är bara några av kroppens alla organ. Institutionens lärarstudenter skapar kreativa modeller som kan användas i skolan för att förklara hur kroppens organ ser ut och fungerar. Till modellerna fick studenterna även skriva ett faktablad för tänkta elever och en lärarhandledning så att lärare som inte tidigare sett modellerna kan användas i undervisningen.

- Det var kreativa studenter som jobbade intensivt och många frågor om kroppen uppstod under tiden de jobbade, berättar Maria Ferlin som är kursansvarig för specialiseringsterminen Naturvetenskap och teknik.

Uppgifter som denna är ett av många exempel på hur institutionens lärarutbildare arbetar med studenterna i uppgifter där bland annat naturvetenskap, språk och estetiska arbetsformer integreras. Studenterna skulle också utgå från att modellen var en prototyp för något som skulle kunna säljas som undervisningsmaterial, ett inslag av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som Maria Ferlin tagit med i momentet.

Vem vet, snart kanske vi möts av dessa modeller i skolan?