Kvinnor presterar, män tjänar pengar

Seminarierubriken har hon hämtat från en rapport som Högskoleverket gav ut för några år sedan, där jämlikheten mellan kvinnor och män i högskolevärlden undersöktes.

– Eftersom jag själv forskar kring flickor och pojkar i grundskolan så är detta ett intressant område. Marknadiseringen av skolan i dag, som har gjort att skolan blivit allt mer lik företagsvärlden med fokusering på mätbara resultat, kan kopplas till de försämrade resultat man ser i dag och till demokratiska aspekter.

Skolan vilar på en manlig norm; den är tävlingsinriktad och entreprenöriell, berättar Ann-Sofie Holm.

– Trots detta kan man se att flickor presterar bättre studiemässigt, men att pojkar ändå får högre tjänster och tjänar bättre i slutändan, det är en paradox.

Under seminariet kommer Ann-Sofie Holm diskutera kring detta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

– Det finns förmodligen inga rätta svar, men det är en fråga värd att diskutera.

Fakta

Högskolans debattseminarier kring hållbarhetsdilemman i vardagen och i samhällsdebatten.

1 november
”Women learn, men earn” – en hållbar framtid?
Ann-Sofie Holm, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås

29 november
”Euron eller pesetas och drachmer?”
Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås

Tid: Kl. 15:00–16:00
Lokal: Parlamentet, Sandgärdet
Moderator: Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
Anmälan: Senast måndagen innan aktuellt tillfälle via www.hb.se/forochemot