Nobelpriset i fysik!


Vi har böcker och artiklar av årets fysikpristagare i våra samlingar.

Serge Haroche har en del artiklar du som student kan läsa men också hans bok Exploring the Quantum: Atoms, Cavities and Photons finns att låna som e-bok från biblioteket.

Av David J. Wineland har biblioteket också ett antal artiklar som han författat.

Passa på att lära dig mer om hur vår värld fungerar!