Nystartat nätverk för forskning över gränserna

Under workshopen fanns representanter från bland annat Aalto University (Finland), Concordia (Kanada) och University of Technology, Eidhoven (Holland). Även Royal College of Art fanns på plats, representerat av Clare Johnstone, prefekt för textilinstitutionen.
– Min mission är att göra textil mer interdisciplinärt. Vi vill också att studenterna och forskarna ska arbeta över gränserna, dels områdesmässigt men också tillsammans med andra lärosäten.

Hon är mycket positiv till nätverket.
– Jag kan konstatera att det är ett nätverk rikt på kunskap, erfarenheter och information, säger Clare Johnstone.

Gemensamma ansökningar

ArcInTex syfte är att samverka kring forskningsansökningar till EU. Tanken med workshopen var därför att nätverkets medlemmar skulle träffas och tänka till kring vilka ämnen inom konstnärlig forskning som är angelägna att forska vidare inom.
– Det finns ett behov att vidareutveckla samarbetet och forskningen mellan arkitektur, textil och interaktionsdesign. Det är ett stort arbete att ansöka om EU-pengar så många är väldigt intresserade och positiva till samarbetet, säger Agneta Nordlund-Andersson som samordnar nätverket.

Siktet är inställt på Horizon 2020 – EU:s nya ramprogram vars utlysningar startar 2014.
– Nu arbetar vi intensivt med att söka pengar av t.ex. FoU-nämnden, VGR och inom COST -programmet för att kunna finansiera arbetet med de större ansökningarna inom Horizon 2020, säger Agneta Nordlund-Andersson.

Nästa workshop i nätverket kommer att hållas på Aalto University i Helsingfors under våren 2013.

Mer information om ArcInTex www.arcintex.se