Presentation från seminarium om samverkan och gränser

Mikael Löfström har forskat och undervisat om offentliga organisationers styrning och organisering under drygt 15 år. Han har framför allt fokuserat på samver­kan mellan offentliga organisationer/huvudmän och projektbaserat utvecklingsarbete i offentlig sektor.

Ett trettiotal deltagare kom till seminariet för att lyssna och ställa frågor till Mikael Löfström. I publiken fanns representanter från ett flertal olika verksamheter och samverkansparter inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

 

Presentation från seminariet: 2012-10-18 Samverkan och gränser (PDF)