Samarbete kring kurs om säkerhetsarbete

Kursen Bättre säkerhetsarbete ges som en uppdragsutbildning och ger 7,5 högskolepoäng.

Hur kommer det sig att Högskolan i Borås är med och ger denna kurs?

-Vi har ett bra rykte och kunskap och vi för diskussioner med säkerhetsakademin om utbildningar och kurser. Vi besitter kompetens som de saknar medan de är duktiga på yrkesutbildning, på praktisk utbildning. De har haft yrkeshögskoleutbildningar i tio år. Vi kompletterar varandra bra, säger Daniel Ekwall, doktor i logistik på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Vem vänder sig kursen till?

-Kursen är en fortbildning för personer som jobbar med säkerhetsfrågor. Ofta är de väldigt få inom en organisation eller ett företag. Kursen ger möjlighet att använda varandras styrkor.

Vad läser man på kursen?

-De olika kursmomenten består av bland annat riskhantering, krishantering, juridik och projektledning. Huvuddelen av undervisningen genomförs av personal på Säkerhetsakademin. Vår del från högskolans sida är att ge utbildningen ett teoretiskt djup.

-Vi har haft en dialog med Högskolan i Borås i flera år. Men det här är första gången vi skapar en uppdragsutbildning tillsammans, säger Jan Hallén, rektor på Yrkeshögskolan i Mölnlycke.

Yrkeshögskolan befinner sig nära arbetslivet på ett annat sätt än högskolan. Jan Hallén förklarar att det är en nödvändighet att samarbeta med de aktörer som finns på marknaden. Yrkeshögskolan tar in många gästlärare på utbildningarna och känner också av behoven ute på marknaden. Och nu var läge att ta fram en kurs som den nu aktuella.