Stipendium till ljusforskare

Stipendiet, som är på 25 000 kronor kommer väl till pass berättar en glad Marie Engwall:

– Det är verkligen en uppmuntran, jätteroligt, säger Marie som kommer att använda stipendiet till språkgranskning av artiklar till avhandlingen och till litteratur. Och dessutom blir det en slant över för deltagande på en stor internationell intensivvårdskonferens i Sydafrika i augusti 2013.

– Det är väldigt roligt att jag får detta men också att det faktiskt är tredje gången som projektet ”Patientrummets interiör och utformning” tilldelas stipendiet, säger Marie Engwall och fortsätter:

– Studier inom ljus är inte så vanliga i vårdsammanhang, det är därför nödvändigt för mig att ta del av forskning även inom andra områden såsom arkitektur, miljöpsykologi  och teknik. Att kunna åka på konferenser och köpa litteratur blir nu möjligt i större utsträckning. 

I motiveringen till beslutet skriver Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård så här:

”Granskarna har enhälligt bedömt att ansökan från doktorand Marie Engwall ”Ljus på intensivvårdsavdelning – dess betydelse för hälsa, återhämtning och välbefinnande” ska tilldelas Riksföreningen för Anestesi och Intensivvårds forskningsstipendium för 2012.

Projektet uppvisar hög originalitet med tydligt beskriven bakgrund för projektet, en tydlig progression i metod- och analysval, och utgår dessutom från ett personcentrerat perspektiv.

Forskningens relevans får anses som utomordentligt stor, och en styrka är den samverkan mellan universitetsklinik och andra enheter inom hälso- och sjukvården samt andra yrkeskategorier som beaktas. ”

Stipendiet delas ut i samband med Riksföreningens studiedagar i Stockholm den 22-23 november 2012.