Studio Re:design invigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudrun Bonér till vänster och Anna Lidström till höger är designers som ska ta fram prototyperna. På bilden syns även en del av det material som utgör underlag för prototyperna.

Genom att se textilt överskott som en resurs och utveckla prototyper med hög design- och modegrad vill man, tillsammans med regionens företag, få redesign att nå sin kommersiella potential.  Målet är att under hösten ta fram ett 30-tal prototyper som kan presenteras och förhoppningsvis tas vidare till produktion av företag i regionen. Studio Re:design drivs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Högskolan i Borås, Tillskärarakademien i Göteborg och Naturskyddsföreningen. Karin M. Ekström, Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson från Handels- och IT-högskolan kommer  att forska om hur Studio Re:design utvecklas och då i synnerhet studera affärsmannaskap och marknadsföring