Succé för ITSM-konferensen

– Vi bokade genast en större lokal så att alla fick plats, säger Stefan Cronholm, professor vid Handels- och IT-högskolan, HIT.  Vi har stor kompetens kring detta på Högskolan i Borås och ville samla både företagare och akademiker från hela landet. Konferensen genomfördes i samarbete med företagarföreningen itSM-F Väst.

Han förklarar succén med att ITSM-företagen ofta ser sin verksamhet som tjänster, vilket ligger i tiden, och att de som arbetar med ITSM har stora krav på sig för att effektivisera och förbättra sina arbetsprocesser, metoder och ramverk.

– IT-leverantörerna behöver bli mer effektiva men med bibehållen kvalitet. Konferensen handlade bland annat om metoder för att förbättra arbetsprocesser avseende till exempel incidenthantering.

Fördelningen bland konferensdeltagarna var 65 från företag, 20 från olika svenska lärosäten och omkring 15 var studenter. På konferensen föreläste forskare och företagare växelvis, vilket gav åhörarna flera infallsvinklar på ITSM. Det fanns också tillfällen till möten och diskussion.

– Det har saknats nationella arenor där forskare och företagare har kunnat mötas, och det rådde vi bot på nu, säger Stefan Cronholm. Vi ville också visa övriga landet vilken kompetens vi har i de här frågorna. Nu fick vi chans att profilera såväl Högskolan i Borås som vår institution, HIT. I förlängningen kan det leda till att fler studenter och forskare söker sig hit.

I besökarnas omdömen efter konferensen fanns idel lovord. Efter succén med denna första konferens planerar HIT nu för fler konferenser på temat, då eventuellt en tvådagars konferens med internationellt deltagande.