Temadag: Barnkonventionen

Under dagen fick lärare och elever göra olika värderingsövningar och rollspel utifrån innehållet i Barnkonventionen.

 

Inspirationsdagen arrangeras av RuC, Regionalt utvecklingsCentrum, Högskolan i Borås i samarbete med Barnombudsmannen, Childhood, Bris, ECPAT, Plan, Räddda barnen, SOS-Barnbyar och Unicef

Dagen var möjlig tack vare medel från Allmänna Arvsfonden.

Mer information och skolmaterial finns på:
Väsnas.nu
Lyssna.nu