50 nya sjuksköterskeplatser till Högskolan i Borås

– Detta är mycket positivt för Högskolan i Borås och ett uttryck för den höga kvalitet vår utbildning håller. Det är även ett bevis för ett bra regionalt samarbete med Södra Älvsborgs Sjukhus, Alingsås Lasarett och primärvården i regionen, säger rektor Björn Brorström.

Lotta Englund är prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås och poängterar att det goda samarbetet i regionen är nyckeln till att denna utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen är möjlig.

– I vintras skrev vi en avsiktsförklaring om praktikplatser tillsammans med Södra Älvsborgs Sjukhus, Alingsås Lasarett och primärvården i regionen, vilket är en förutsättning för att få fler utbildningsplatser.

– Vi på Institutionen för vårdvetenskap är jätteglada för de nya platserna, det innebär att vi får uppskattning för vår utbildning, fortsätter Lotta Englund.

Hur utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen ska finansieras är ännu oklart.

Läs mer

- Fler läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska utbildas, Regeringens webbplats - se tabell för samtliga lärosäten som påverkas.
- Barn- och äldreminister Maria Larsson besöker Högskolan i Borås
- Högskolan i Borås, SÄS och Alingsås Lasarett tar gemensamt ansvar