Fyra miljoner till ny utbildning i hållbart samhällsbyggande

Högskolan i Borås kan med hjälp av fyra miljoner kronor från nystartade Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande skapa en helt ny magisterutbildning. Man kommer att kunna anställa en professor och flera doktorander i projektet.

– Vi tar genom stiftelsen initiativ till en ny utbildning, en magisterexamen med fokus på hållbart samhällsbyggande som kan starta 2014, säger Gunnar Ivarson. Det har saknats ett helhetsgrepp för att nå det hållbara samhället. De unga behöver en utbildning som leder mot hållbart samhällsbyggande.

Med hjälp av medel från stiftelsen kan högskolan inrätta en ny magisterutbildning med profilen hållbar samhällsutveckling. Man kommer också kunna anställa en professor och flera doktorander i projektet.

– Vi är väldigt glada för det här samarbetet, säger Peter Axelberg, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan. Det här ger oss möjlighet att starta ett unikt profilprogram inom hållbar samhällsutveckling och att kunna anställa en professor som kommer vara central inom området. Det betyder väldigt mycket för forskning och utveckling på hela Högskolan i Borås.

Gunnar Ivarson har varit byggare sedan 1956 och startade Wäst-bygg 1981. Företaget är idag Sveriges största privatägda byggföretag och det sjätte största i landet. Gunnar Ivarson har länge varit engagerad i frågor som rör bostadspolitik och infrastruktur och sitter bland annat i styrelsen och branschrådet för Institutionen Ingenjörshögskolan sedan tio år. Där har han varit med om att utveckla moderna kurser inom området och har sedan länge kunskap om branschen.

Önskar ett helhetsgrepp

– Genom stiftelsens försorg ska det bedrivas forskning. Byggare, fastighetsägare och banker kan också bidra med vad som behövs för ett bostadsbyggande på rimliga villkor.

Gunnar Ivarson betonar frågan om vad som behövs när det gäller aspekter av det sociala, ekologi, energi, teknik och ekonomi för att kunna bygga för det hållbara Sverige. 

– Det viktigaste vi kan göra är att se till att unga får rätt utbildning för ett hållbart samhällsbyggande, säger Gunnar Ivarson. Det behövs bostäder som människor har råd att bo i.

Sedan tidigare samarbetar Ingenjörshögskolan, SP, Borås Stad och Borås Energi och miljö kring ett referensprojekt för hållbar samhällsutveckling i Borås, Norrby ängar.

Ett konstituerande styrelsemötet hölls igår, tisdag, och stiftelsen är därmed bildad. Stiftelsens 4 miljoner är att se som ett startkapital för magisterutbildning, professur och doktorander.