Hallå där! Martin Bohlén

-Vad är det du forskar på?

-Jag studerar egenskaper av polymera material och nanokompositer genom att använda olika datorprogram.  Jag har främst studerat just PVDF eftersom det är ett material som potentiellt kan uppvisa en stark piezoelektrisk effekt, vilket betyder att en elektrisk spänning kan genereras om materialet deformeras.  Min avhandling handlar om datormodellering av det polymera materialet polyvinylidenfluorid (PVDF) och av nanokompositer bestående av just PVDF och kolnanorör.  

På vilket vis kommer din forskning till nytta?

-Om man bättre kan förstå ett materials egenskaper på molekylnivå så kan man lättare producera material med önskvärda egenskaper. Med rätt metoder kan man få fram ett material som är både starkt, flexibelt och som dessutom är piezoelektriskt. Ett sådant material kan användas till mycket som t.ex. sensorer av olika slag. Trådar av PVDF kan användas i textilier som då kan bli piezoelektriska och där finns massor av tillämpningar, t.ex. inom vården.  Min forskning syftar just till att lättare kunna producera sådana material.   

Varför blev det just detta område du kommit att forska på?

-Det är ett mycket intressant ämne. Det var ett ganska nytt område för mig när jag sökte doktorandtjänsten men det var samtidigt ett spännande projekt. Polymera material är ju intressanta och här får man verkligen chansen att studera dem på molekylnivå.   

Titel på avhandlingen:

Computational Studies of Poly(vinylidene fluoride) and Poly(vinylidene fluoride) – Single Wall Carbon Nanotube Composites.

Martin Bohlén

Ålder: 34
Kommer från: Lycke, med bor numera i Borås
Examen: Högskoleingenjörsexamen i kemiteknik – bioteknik, 2007, teknologie masterexamen i Energi- och materialåtervinning – industriell bioteknik, 2010