Hallå Hannes Göbel, chef för InnovationLab…

-Anledningen till att jag blivit tillfrågad att hålla kursen är för att jag deltar i ett forskningsprojekt som heter "Effektiv IT Service Management". I detta projekt har vi studerat flertalet ITSM-organisationer och det är bland annat delar av denna kunskap som jag kommer att förmedla. Jag kommer också hämta exempel från min tid som IT-konsult inom området.

Vad är ITSM?

-IT Service Management, ITSM, är ett modernt synsätt på förvaltning och underhåll av IT-system. ITSM ersätter till viss del systemförvaltningsbegreppet som har ett mer teknikorienterat synsätt. Till skillnad från ITSM innebär det synsättet att det är produkten/systemet som får fokus. Att förvalta IT-system enligt ITSM innebär istället att organisationen anlägger ett processperspektiv med tydligt fokus på flertalet tjänster och hur dessa levererar värde till kunden.

Vad innebär detta för studenterna?

-Då större delen av näringslivet arbetar med en eller flera ITSM-processer kommer många av våra nuvarande studenter att arbeta inom området då de avslutat sina utbildningar. Därför känns det bra att Borås ligger i framkant inom området och att vi kan erbjuda kursen på ett relativt tidigt stadium i ämnets utveckling.