Har vi någon svensk skönlitteraturpolitik? -Bibliotekshögskolans seminarier på årets Bok & Bibliotek

Under en paneldebatt kommer två forskare, en bibliotekarie, en politiker och enhetschefen för Kulturrådet att diskutera stämningen i det litteraturpolitiska klimatet idag och hur framtiden ser ut.

– Eftersom vi alla har väldigt olika infallsvinklar hoppas jag på en bra diskussion om förutsättningarna för svensk skönlitteraturpolitik och hur den kan utformas i framtiden, säger Linnéa Lindsköld, doktorand vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås.

Linnéa Lindsköld doktorerar i biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning kulturpolitik. Hennes avhandling handlar om hur kvalitetsbegreppet används i kulturpolitik, vilket undersöks genom en studie av det svenska skönlitteraturstödet. Linnéa medverkar också i den forskningsantologi, Läsarnas marknad, marknadens läsare, som delvis utgör grund för seminariet. Antologin publicerades nyligen av Nordicom, Göteborgs universitet, i samarbete med Bibliotekshögskolan och SweCult, Linköpings universitet.

Kulturpolitik – ett verktyg för mångfald och identitet i Norden?

Kopplingen mellan kulturpolitik, mångfald och identitet står i fokus under ett annat seminarium där Jenny Johannisson från Bibliotekshögskolan medverkar. Seminariet arrangeras av Nordiska Ministerrådet och Nordisk Råd. Övriga medverkande är bland andra kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

– Det ska bli mycket spännande att tillsammans med politiker och kulturutövare från de nordiska länderna diskutera hur mångfald kan betraktas som en berikande tillgång snarare än ett problem, säger Jenny.

Jenny Johannisson, som forskar om lokal och regional kulturpolitik mot bakgrund av globaliseringsprocesser, medverkar också i den antologi som Nordiska Ministerrådet och Nordisk Råd publicerat inför Bokmässan: Den utmanande diskussionen – Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden 

Program

Under Bok & Biblioteksmässan, som drar igång i Göteborg den 27 september, medverkar forskare från Bibliotekshögskolan i flera seminarier:

Har vi någon svensk skönlitteraturpolitik? 
Kl. 11:00 – 11:45 (To1100.3)
Vad kännetecknar den politik som rör skönlitteratur i Sverige idag? Vilken roll spelar biblioteken och hur har politiken förändrats under de senaste 40 åren?

Vem har makten över folkbiblioteken?
Kl. 11:30 – 11:50 (To1130.1)
I en ny antologi beskrivs och analyseras det politiska maktspelet kring folkbiblioteken under 100 år.

Sociala medier och bokens framtid
Kl. 16:00 – 16:45 (To1600.5)
Hur kommer boken, läsandet och läsupplevelsen att förändras genom de nya ”bokteknikerna”?

Bra för vuxna, dåligt för barn?
Kl. 17:00 – 17:45 (To1700.1)
Varför anses det bra när vuxna görs digitalt delaktiga men ofta farligt och fel när barn är på nätet? Är det riktigt att kalla barn ”digital natives”? Och har alla barn möjlighet att vara digitalt aktiva?

Kulturpolitik – ett verktyg för mångfald och identitet i Norden?
Kl. 16:00 – 17:30
Kopplingen mellan kultur, mångfald och identitet är en av de stora utmaningarna som är viktiga att sätta på dagordningen – både nationellt och i det nordiska kultursamarbetet.

Program Bok & Bibliotek 2012