Högskolan i Borås med i EU-projekt om hamnsäkerhet

Borås har förvisso ingen hamn, men här finns kunnande inom säkerhetsarbete inom transportsektorn som gör att högskolan kvalar in i projektet.

-Projektet heter MetProm -  ”Modular Enhanced Training Programme for European Maritime Security Personnel” och går ut på att, enkelt uttryckt, flytta kunskap från ett ställe till ett annat. I det här fallet handlar det om att vi ska flytta säkerhetsarbete från flyg, tåg och landsväg till sjöfarten, förklarar Daniel Ekwall, doktor i logistik med fokus på risk- och säkerhetsfrågor, som ska bidra med sitt kunnande inom projektet tillsammans med professor Håkan Torstensson, professor i transportsäkerhet.

Manualer för hamnar inom EU

Det handlar om att samla och inventera utbildningar, manualer och rutiner inom de olika sektorerna och de olika länderna inom EU för att sedan mynna ut i förändringar i utbildning, rutiner och förbättringsarbeten i hamn.

-Vi ska ta fram manualer som ser lika ut inom EU. Det kommer bland annat underlätta för EU:s grundtanke med fri rörlighet för de som arbetar med säkerhetsfrågor i hamnar. Detta är dock inget som kommer att märkas för allmänheten, t.ex. båtpassagerare.

-Det kan verka jättelätt, men är egentligen väldigt svårt. Vi måste ha koll på de små detaljerna som skiljer de olika transportnäringarna och länderna åt, säger Ekwall.

Högskolan i Borås har bra kontaktnät

Det hela är ett Leonardo da Vinci-projekt och är ett samarbete mellan Stichting STC-Group, Nederländerna, hamn- och sjöfartsutbildingen i Wismar, Tyskland, World Maritime University i Malmö, Turkish Association of Private Security Services, Istanbul samt Piri Reis University i Istanbul, Turkiet (huvudman för projektledare), samt COESS , Confederation of European Security Services , ett samlingsorgan för europeiska säkerhetsföretag. Högskolan i Borås är den enda tillfrågade partnern vars forskning inte är enbart inriktad mot sjöfart eller rent säkerhetsarbete.

-Vi utgör ett konsortium med en bra mix både kunskapsmässigt och geografiskt. Projektet ligger helt i linje med EU:s forskning inom säkerhetsfrågor. Att vi här i Borås är med är för att högskolan har ett bra kontaktnät inom den här sektorn och vi har ett bra rykte.

Daniel Ekwall kommer att vara projektledare för ett så kallat work package, dvs. en projektdel. Inom den ska man göra en lämplighetsstudie för överflyttning av säkerhetsrutiner och utbildningar.

Projektet inleds i januari 2013.