ITSM Borås 2012 – företagare och forskare möts på Högskolan i Borås

IT Service Management (ITSM) är ett modernt synsätt på förvaltning och underhåll av IT-system. ITSM ersätter till viss del systemförvaltningsbegreppet som har ett mer teknikorienterat synsätt där produkten är i fokus.

– Det finns ett behov både inom näringslivet och akademin att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter från ITSM-området. Eftersom de konferenser som existerar idag enbart är inriktade på publik från näringslivet har Handels- och IT-högskolan skapat denna konferens för att fylla behovet. Konferensen drivs av Högskolan men vi har också ett nära samarbete med organisationen itSMF, säger Hannes Göbel är chef för InnovationLab vid Handels- och IT-högskolan och är med och anordnar ITSM Borås 2012.

Som besökare får man, under en dag, ta del av ett flertal ITSM-relaterade ämnen presenterade av både experter från näringslivet och framstående forskare inom ämnet. Dagen kommer att avslutas med en paneldebatt där de två grupperna (forskare och experter) möts för att diskutera några spännande frågor.

Tid och plats

Tid: Torsdag 13 september kl. 09:00 - 17:00
Plats: Sal M 204, Högskolan i Borås

Mer information och program: www.hb.se/hit/itsm

Läs mer

Hallå där Hannes Göbel...