Kemi i fredagsmyset på ForskarFredag

Den 28 september, bjuder Navet in till öppet hus klockan 16:30-18:00, med aktiviteten ”Kemi i fredagsmyset”. Dag Henriksson, lektor i kemi vid Högskolan i Borås och Anna Gunnarsson, pedagog och författare till boken ”Kemi med draken Berta” deltar och det erbjuds demonstration och miniföreläsning för de vuxna och experiment för barnen.

Öppna föreläsningar

Under ForskarFredag ges också två föreläsningar av forskare vid Högskolan i Borås. Bägge föreläsningarna äger rum i aulan vid Sven Eriksonsgymnasiet och är öppna för alla.

”Avfall som resurs - vilka är möjligheterna?" – Tobias Richards, professor i energiteknik
Tid: 08:00­–09:00

”Internet, sociala medier och framtiden” – Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Tid: 10:30–11:30

Barn och ungdomars risker i vardagen

En del av ForskarFredag är också det nationella massexperimentet Riskbilden där ett 50-tal grundskoleklasser i Borås är med och undersöker vilka risker som barn och ungdomar upplever i sin vardag.
- En tredjedel av alla deltagare i Sverige finns här i Borås, så engagemanget har varit stort, berättar Lotta Johansson på Navet, som tillsammans med Högskolan i Borås står bakom Borås-arrangemanget.

Experimentet går ut på att eleverna själva ska fotografera det som de tycker är riskfyllt i sin vardag. Vilka platser, situationer eller föremål upplever de som riskfyllda? En forskare kommer därefter att analysera bilderna. Syftet är att barn och ungdomar ska få en förståelse för forskning och vetenskapligt arbete.

– Vi såg en möjlighet att gå ut och prata forskning med elever i skolan, vilket vi tar alla tillfällen i akt till. Här ges barnen chansen att vara med och delta i ett riktigt forskningsprojekt, säger Lotta Johansson.

Experimentet genomförs mellan 10 september och 10 oktober.

Fakta

ForskarFredag arrangeras på 28 orter i Sverige och är en del av EU:s Researchers' Night. De svenska aktiviteterna samordnas av Vetenskap & Allmänhet. I Borås arrangeras ForskarFredag av Högskolan i Borås i samarbete med Navet. Mer information om ForskarFredag, se www.forskarfredag.se