Om erotiken och den pryda filosofin

– Lust och lidande är något som omger oss hela tiden. Vi upplever mycket lidande – inte minst i nyhetsrapporteringen. Lusten kan förvisso leda till lidande, men lidandet leder även till en ny styrka. Många vittnar om att de har gått stärkta ur en kris, påpekar Monica Hammarnäs som står bakom arrangemanget vid Högskolan i Borås.

Filosoficaféerna startade år 2000 och drar runt 300 besökare till respektive tillfälle. Föreläsnings- och diskussionsserien har i år såväl f.d. politiker som psykologer och filosofer bland föreläsarna.

Höstens program i helhet

Samtliga föreläsningar äger rum torsdagar klockan 18:00-20:00 i sal M204, Högskolan i Borås. Anmälan behövs ej, fri entré.

27 september
Om erotiken och den pryda filosofin
Per Magnus Johansson, leg. psykoterapeut, leg. psykolog och docent i idé- och lärdomshistoria

18 oktober
Älska ditt öde! Tankar om ödet mellan lidande och lust. Från Sokrates till Nietzsche
Michael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria

8 november
Varför finns feminismen i politikens periferi?
Lena Sommestad, ordförande för S-kvinnor, professor i ekonomisk historia, tidigare chef för Institutet för Framtidsstudier och tidigare miljöminister

22 november
När är en människa ansvarig för sina handlingar?
Susanna Radovic, fil.dr. i teoretisk filosofi

6 december
Leda Lust Lidande
Barbro Lennér-Axelson, universitetslektor i psykologi, leg. psykoterapeut och författare