Öppna Lärresurser/OER

Det finns idag en oöverskådlig mängd med öppna lärresurser på webben som är fria att använda. Igår startades en blogg som arbetsredskap för att sprida kunskap på Högskolan i Borås om Open Educational Resources -OER.

Projektet har initierats på Institutionen för Pedagogik med stöd av BLR och syftar till att sprida kunskap och tips om OER-rörelsen och öppna lärresurser till personal och studenter på Högskolan i Borås på ett lättillgängligt sätt. Förhoppningen är att öka möjligheterna att använda OER som verktyg i sitt arbete men också som en möjlighet till bildning på sin fritid, vare sig man är pedagog eller pluggar IT.

Bloggen finns här: OER@BORÅS