Presentationer från temadag om sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa

Temadagen väckte stort intresse och lokalen som rymmer cirka 200 gäster blev snabbt fullsatt. I publiken fanns en blandning av praktiker från kommun, primärvård och landsting, forskare och brukare, med en stor spridning inom grupperna. 

Dagens första föreläsare var Dan Andersson som är universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och undervisar både i fristående kurser och på sjuksköterskeprogrammet. Utöver det är han läromedelsförfattare. Föreläsningen handlade om att fysisk aktivitet leder till en allmänt bättre hälsa och mer ork i vardagen och hur kroppen påverkas.

Mellan föreläsningarna fick publiken möjlighet att röra på sig till musik.  Samtliga föreläsare återkom under dagen till vikten av att undvika stillasittande under längre stunder. Många korta pauser för att röra på sig under dagen, ungefär en gång i halvtimmen, ger stora positiva effekter på hälsan.

Nästa föreläsare var Jill Taube, psykiatriker i Stockholms läns landsting. Hon är bland annat projektledare för FaR, fysisk aktivitet på recept, samt ansvarig för implementeringen av Handlingsprogram för fetma och övervikt i Stockholms läns landsting. Hennes föreläsning handlade om hur hälsofrämjande fysisk aktivitet kan förebygga och behandla psykisk ohälsa.  

Ingibjörg Jonsdottir, docent och ansvarig för forskning och utveckling på Institutet för Stressmedicin inom Västra Götalandsregionen avslutade dagen. Hennes forskningsområde är fysisk aktivitet, stress och hälsa. Ingibjörg Jonsdottir föreläste om de goda effekter av fysisk aktivitet som de har kunnat se inom stressforskning. Både förebyggande, det vill säga genom att stärka förmågan att hantera stress, och som behandling för patienter med stressrelaterad trötthet och utmattning.

 

 

Från vänster i bild: Dan Andersson, Ingibjörg Jonsdottir och Jill Taube.

 

 

 

 

Nedan finns ett urval från föreläsarnas presentationer tillgängliga att ladda ner:
Föreläsarnas presentationer – Temadag o sambandet mellan fysik aktivitet och psykisk hälsa