Problem att nå databaser hemifrån?

De störningar som förekommer drabbar inte alla användare. Störningarna märks genom att sidan för inloggning inte visas och det därmed inte går att verifiera sig som en behörig användare. En lösning på problemet planeras införas senare under dagen. På campus kan databaserna nås som vanligt.