Styra eller stödja – ny antologi om folkbiblioteken

Före 1912 hade biblioteksverksamheten varit synnerligen brokig; det fanns bibliotek inom folkrörelser, kyrkan, kommuner och även privata bibliotek.

– Med bibliotekskonsulenterna ville staten få mer ordning och kontroll över biblioteksverksamheten, säger Anders Frenander, professor inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Antologin Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år visar på konkreta effekter av politiska beslut under de 100 åren, och läsarna får inblick i sådant som hur bibliotekens barnverksamhet har sett ut genom tiderna och hur bibliotekariernas yrkesroll ständigt har påverkats och utvecklats i samklang med den tekniska utvecklingen.

Redaktörer för boken är Anders Frenander och Jenny Lindberg, doktorand samt programansvarig för bibliotekarieutbildningen vid Högskolan i Borås, som länge hade saknat en bok om just den historiska utvecklingen för folkbiblioteken. De har även skrivit varsitt kapitel i antologin. Utöver det har sex av deras kollegor på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap bidragit med varsina kapitel.

– Alla har skrivit om utvecklingen från sin synvinkel, säger Jenny Lindberg. Detta skapar en bra helhetsöversikt. Boken kommer nu att användas på bibliotekarieutbildningen, men självklart borde också varje folkbibliotek i Sverige ha sitt exemplar. Boken är läsvärd för alla som är intresserade av biblioteksvärlden.

– För att förstå dagens sammanhang är det viktigt att ha inblick i historien, säger Anders Frenander. Där ger antologin ett bra perspektiv på folkbibliotekens verksamhet.

De berättar att idén om kommunala folkbibliotek, som tog fart i början av 1900-talet, kan betraktas som genomförd på 1960- och 70-talen. Sedan dess har varje svensk kommun välbemannade och välutrustade bibliotek som är öppna för allmänheten.

Boken blickar alltså bakåt, men den landar i betraktelser över dagens biblioteksanvändning. En tanke är att den ska inspirera till fortsatt biblioteksutveckling.

Vad i boken har förvånat er mest?

– Till exempel att läsa om bibliotekspionjären Valfrid Palmgrens syn på bibliotekens betydelse för lärande, som hon skrev om redan i början av 1900-talet, säger Jenny Lindberg. Det är precis sådant som är högaktuellt idag!

– Även hennes tankar om biblioteken som en kravlös mötesplats för allmänheten är väldigt aktuella just nu, säger Anders Frenander.

– Det är tydligt att samtidigt som historien har haft sin gång är det mycket som går igen, säger Jenny Lindberg. Det ser jag som ett tecken på att det handlar om starka och giltiga idéer.

Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år

Redaktörer: Anders Frenander och Jenny Lindberg. Medverkande: Anders Frenander, Magnus Torstensson, Louise Limberg, Mats Dolatkhah, Lars Seldén, Jenny Lindberg, Lars Höglund och Jenny Johannisson.