Doktoranddag med forskningen i fokus

Handels- och IT-högskolan är en institution med forskning inom områden som företagsekonomi, informatik och datologi. För att synliggöra de doktorandprojekt som bedrivs på institutionen har en doktoranddag nyligen anordnats.

– Det här är ett led i institutionens strävan att vidareutveckla vår forskning, berättar Nicklas Salomonson, universitetslektor och forskare på institutionen som samordnade doktoranddagen. Det skapar sammanhållning mellan de forskarstuderande och man får en inblick i varandras arbete. Som forskarstuderande är det lätt att hamna i en egen bubbla och man kan vinna mycket på att diskutera mer med andra och få input från deras frågeställningar, metoder och områden.

Tore Johansson är en av de forskarstuderande som deltog i doktoranddagen. Han är företagsekonom har precis påbörjat sin forskarbana.

– För mig var det en väldigt värdefull dag. Man upptäckte personer på institutionen som arbetar inom närbesläktade områden och att avståndet inte alltid behöver vara så stort forskare emellan.

Institutionens forskning utvecklas

Mikael Löfström är prefekt på Institutionen Handels- och IT-högskolan. Han berättar hur man på institutionen hela tiden strävar vidare med att utveckla forskningen inom området Handel och IT.

– Området har en potential i det att omfamnar såväl analys av data från detaljhandeln som konsumentbeteende. Jag skulle säga att vi har en relativt unik position i Sverige med den bredden och kombination. Inte nog med det så har vi både SIIR som är ett mycket spännande forskningsinstitut för bland annat detaljhandel tillsammans med InnovationLab som har en gedigen kunskap om systemutveckling.

Att en doktoranddag var nyttig för institutionen håller Mikael helt med om.

– Institutionens forskning omfamnar ett brett område från dataanalys och systemutveckling till verksamhetsutveckling, konsumentbeteende till frågor om styrning och organisering av såväl företag som förvaltningar. Våra doktorandprojekt rör sig inom detta vida område och det är bra att under en dag samlas för att få ta del av forskningsbredden och inspireras av varandra. Det ger även en möjlighet att få uppslag till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt.