Föreläsningar på Sweden Logistics' årsstämma

Föreläsare var Dag Ericsson, Malin Sundström och Magnus Thordmark. Här finns föreläsningsunderlaget för den som är intresserad.

Knallar med konkurrenskraft - Knallar 3.0 från Sjuhärad
Dag Ericsson, Professor, SIIR - Högskolan i Borås.

Kundupplevelser - e- handel och m-handel.
Malin Sundström, Ekonomie doktor, SIIR - Högskolan i Borås.

Kunskap för produktframtagning - göra, lära och leverera kundvärde
Magnus Thordmark, Utvecklingsingenjör, Swerea IVF

Text: Camilla Carlsson