Förlängd ansökningstid: Verksamhetschef

Tillsvidareanställning, heltid varav 75 % verksamhetsledning och 25 % som kan kombineras med ett forskningsuppdrag. 6 månaders provanställning kan tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.. 

FoU Sjuhärad Välfärds (FoUS) verksamhetsidé är att utifrån ett medborgar- och verksamhetsperspektiv vara ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet med fokus på samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och forskning. FoUS ska vara en viktig kompetensresurs i Sjuhäradsområdet och utgöra ett stöd för huvudmännen i deras uppdrag att säkerställa en evidensbaserad god vård- och omsorgskvalitet gentemot medborgarna.

Som verksamhetschef kommer du att vara chef för FoUS, vilket innebär att ansvara för att verksamheten utvecklas i enlighet med verksamhetsprogram, avtal och enligt styrgruppens beslut. Vidare ingår budget- och personalansvar för medarbetare vid FoUS samt arbetsmiljöansvar enligt högskolans uppgiftsfördelning. 

Din roll ger möjligheter att initiera och stimulera forskning inom FoU Sjuhärad Välfärds uppdrag i samverkan med det nätverk som finns mellan olika forskningsintressenter i området. En viktig del i detta är att utveckla och stimulera forskning i gränser mellan olika discipliner. Du kommer att få ta dig an utmaningar inom tvärprofessionella och kunskapsintensiva verksamheter. En viktig uppgift för verksamhetschefen är att företräda FoUS utåt och sprida kunskap om verksamhetens inriktning, pågående forsknings- och utvecklingsarbeten och framkomna resultat. 

Du förväntas bedriva egen forskning genom handledning och ansvara för den vetenskapliga kvaliteten i FoU-projekt genom handledningsfunktion. I arbetet jobbar du också nära ägarrepresentanterna i styrgruppen för FoU Sjuhärad Välfärd.

Läs hela annonsen under Lediga uppdrag