Fortbildning för säkerhetssamordnare i full gång

Kursen vänder sig till personer som redan är yrkesverksamma inom området säkerhetsfrågor och som vill vidareutbilda sig.

Fokus på utbildningen ligger på att bli bättre på att förutse risker och att utveckla ett säkerhetsmedvetande hos sig själva och sina medarbetare. Kursen innehåller momenten riskhantering, krishantering, juridik och projektledning. Kursen ger 7,5  högskolepoäng.

Första kullen ut består av 12 studenter från bland annat Swedavia (Landvetter flygplats), Svenska kyrkan, Västra Götalands region, Stanley Security Solutions (fd. Niscayah) och flera kommuner.

−Vi har medvetet valts att köra utbildningen med små grupper för att få ett bra diskussionsklimat på kursen, säger Daniel Ekwall, lärare och forskare på Högskolan i Borås och kursansvarig. Detta har visat sig vara en omtyckt strategi.

Nästa kursstart beräknas bli till hösten.

−Efterfrågan på utbildning inom det här området är stor. Vi har redan fått många intresseanmälningar till nästa kursstart, faktiskt så många att vi överväger att starta två omgångar i höst.