Fortsatt högt söktryck till Högskolan i Borås

– Detta visar att vi är ett attraktivt lärosäte med attraktiva och relevanta utbildningar, säger prorektor Martin Hellström.

Totalt har Högskolan i Borås 18 553 sökande, varav 6 050 är förstahandssökande till höstterminen 2013. Det är ungefär lika många personer som sökt till Högskolan i Borås som förra året då högskolan hade bland de högsta söktrycken i landet. Detta ska ses i ljuset av att högskolan hösten 2013 erbjuder färre utbildningar jämfört med hösten 2012. Eftersom den mycket populära fastighetsmäklarutbildningen tar ett uppehåll och utbudet av antalet fristående kurser, som genererar många ansökningar, minskar hade högskolan planerat för en minskning av antalet ansökningar.

– Med hänsyn till den minskning av ansökningarna som är resultatet av det förändrade utbudet innebär årets söktryck att antalet sökande till utbildningarna ökar, säger controller Anders Stenström.  Speciellt glädjande är att antalet förstahandssökande är i nivå med fjolåret, då Högskolan i Borås placerade sig i topp bland lärosäten med allmän inriktning.

Sjuksköterskeutbildning i topp

Mest eftersökt bland Högskolan i Borås utbildningar är sjuksköterskeprogrammet följt av civilekonomprogrammet.

– Vi följer en nationell trend. Mer kunskapsintensiva yrken som sjuksköterska, ekonom och ingenjör har blivit populära igen, säger Annie Andréasson, kommunikationschef på Högskolan i Borås.

Den nationella trenden är att ansökningarna till högre utbildning fortsätter att öka för sjätte året i rad. Totalt tog Antagning.se emot 381 440 anmälningar till höstens program och kurser. Jämfört med 2012 är det en ökning med drygt 6 procent.  Det sista dygnet togs nästan 7 000 fler anmälningar emot jämfört med förra året.

Läs mer

Se all statistik på Universitets- och högskolerådets webbplats.
Väldigt många vill bli förskollärare
Antalet sökande till ingenjörsutbildningar ökar kraftigt

Text: Ida Borenstein