Högskolan i Borås nya styrelse utsedd

Roland Andersson kommer att fortsätta som ordförande för högskolans styrelse för att garantera kontinuitet i styrelsearbetet. Roland har en bakgrund som ordförande i Västra Götalandsregionen och som kommunalråd i Borås. Han har suttit i högskolans styrelse en längre tid men endast varit ordförande i en period, sedan 2010.

Den nya styrelsens första möte sker 15-16 maj.

Högskolan i Borås nya styrelse

Externa ledamöter:
Ordförande: Roland Andersson
Agneta Mårdsjö (omval),
chef för näringslivsenheten vid Västra Götalandsregionen
Lotta Ahlvar, VD för Svenska Moderådet
Paul Frankenius
, ordförande för Swedbank Sjuhärad
Gunilla Herdenberg,
riksbibliotekarie och chef för Kungliga Biblioteket
Agneta Stark, f. d. rektor för Högskolan i Dalarna och företagsekonom med genusinriktning
Roger Säljö,
professor i pedagogik vid Göteborgs universitet
Per-Erik Petersson,
vice VD och teknisk direktör vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Lärarföreträdare:
Cecilia Gärdén, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
Patrik Hedberg,
Institutionen Handels- och IT-högskolan
Maria Nyström,
Institutionen för vårdvetenskap

Studentföreträdare:
Malin Alm, ordförande i Studentkåren i Borås
Therése Andersson,
ordförande i Studentkåren i Borås fr.o.m 1 juli 2013
Nina Korvela,
doktorand vid Insitutionen för pedagogik

Rektor Björn Brorström är också en ledamot i styrelsen.

Läs mer

Fler lärosäten har fått nya styrelser. 

Text: Ida Borenstein