Inkludering i fokus på lärarutbildningskonferens

Temat för konferensen är inkludering i lärarutbildningen och Sveriges 25 lärosäten med lärarutbildning är inbjudna.

Inkludering är en viktig fråga inom lärarutbildningen på Högskolan i Borås, som enda svenska lärosäte deltar högskolan i EU-projektet ”Teacher Education for Inclusion”. Projektet handlar om att göra inkludering till en överordnad princip i de deltagande ländernas lärarutbildningar. Forskare från högskolan deltar också tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten bland annat i ett pågående projekt kring inkludering på Nossebro skola i Essunga kommun.