Intresset för avfallshantering i Borås stort i Rajasthan

Det blev ett digert program med flera studiebesök och diskussioner med näringslivsrepresentanter från Sverige och Rajasthan i förra veckan. Förutom Högskolan i Borås besökte gruppen Hans Andersson Recycling i Göteborg, Borås Energi & miljö, Ryaverken, och SP samt Stena Metall i Halmstad och Göteborg.

Initiativtagare till besöket är Hans Björk, projektledare för Waste Recovery, och Vivek Agarwal , VD för företaget Katak Resources Management i Rajasthan, efter att de två tidigare träffats vid ett FN-möte gällande hållbar utveckling i Rio De Janeiro.  Intresset i Rajasthan för hur man arbetar inom Waste Recovery och hur man tar hand om avfall i Borås blev mycket stort varför flera intresserade från både näringsliv och akademi och offentliga organisationer valt att komma till Borås.

Under veckan i Borås fick den indiska delegationen också möjlighet att träffa representanter från svenska företag.

−En tanke med det här mötet mellan de olika intressenterna är att det ska vara et öppet forum där de kan diskutera möjliga områden att samarbeta kring när det gäller resursåtervinning, förklarade Hans Björk .

Områden där diskussioner fördes var vattenreningsteknik, energiproduktion från avfall, t.ex. produktion av biogas och etanol, samt behandling och transport av avfall.

−Vi planerar för att vårt besök här leder till fruktsamma samarbeten, sa Vivek Agarwal.

Text: Solveig Klug