Nytt möter gammalt i Textile Fashion Center

– I första etappen, som är under byggnation nu, ingår den stora fabriksbyggnaden samt nybygget där gamla Vestindien stod. Vad gäller fabriken har det exteriört handlat mycket om att ”städa av” fabriken. Vi har velat återskapa den gamla originalgula putsade fasaden. Det har varit viktigt att fasaden inte fått för slät och fin yta, och vi har skojat om att putsarna ska ha druckit ett par öl innan de putsar, säger Hanna Lassing som är projektledare för Simonsland.

När man kommer in i Textile Fashion Center ska man känna att man stigit in i en byggnad med anor bakåt i tiden. Tanken är att det inte ska kännas nybyggt. Trappor där tiotusentals Konstsilkearbetare trampat har bevarats och den gamla matsalen och teatern är tillgängliga för att visa på historien i huset.

Kanico har också ägnat mycket tid och kraft åt att hitta fasadpartier som är smäckra och påminner om de gamla originalfönstren. Många fönster i fabriken var igensatta och de har nu tagits upp igen. De nya fönstren har den gamla originalfärgen kromoxid grön.

– När vi nu ser det färdiga resultatet av fasaden så upplever vi att vi har lyckats med det vi ville. Det syns tydligt att det är en gammal fabrik men den är avstädad och den uppfyller dagens krav på funktion vad det gäller energi, ljud m.m.

Skorstenen som landmärke

Något som är särskilt karaktäristiskt för huset är sågtandstaket. Det har nu blivit omlagt och nya takfönster är isatta.

– Skorstenarna har också varit viktiga för karaktären. Den lägre höll tyvärr inte måttet byggnadstekniskt så den har vi fått riva men den höga 103-metarn är bevarad och den är ett landmärke för Simonsland och för hela Borås.

Bredvid fabriken byggs ett helt nytt hus från grunden – det så kallade ”Nya Vestindien”.

– Där har vi tagit ut svängarna mer och kunnat lyfta in dagens arkitektur på området. Det blir ett tvåvåningshus klätt med cortenplåt som är en rostig plåt. Den kommer att vara stansad i ett hålmönster som har sitt ursprung i de gamla hålkorten till jacquard-vävmaskinerna. Fasaden kommer att bakgrundsbelysas och bli väldigt effektfull.

 

Fem meter i takhöjd på alla våningsplan

Även inne i fabriksbyggnaden har den industriella känslan bevarats. Det har varit en utmaning att bevara det gamla samtidigt som man skapar moderna och funktionella lokaler.

– Det är ungefär fem meter i takhöjd på fabrikens samtliga fyra våningsplan och det har varit viktigt att bevara den rymd och takhöjd som finns. Vi jobbar till största delen med synliga installationer, alltså ventilationskanaler, kabelstegar, sprinklerrör etc, för att kunna bevara så mycket som möjligt av takhöjden. Att installationerna syns är något som vi tycker stärker den industriella karaktären.

Insida fasad är endast avstädad och målad för att bevara den råa och industriella känslan. Alla fönsterbänkar är gjutna i betong och golvet blir till stora delar i betong. Trapporna är av stål och betong.

Rent hus

Att sanera en gammal textilfabrik är ett omfattande arbete. Kanico har arbetat tillsammans med miljökonsulter som gjort miljöundersökningar och inventeringar för att identifiera vad som har behövts rensas ut ur fabriken för att kunna påbörja renoveringen.

– Efter miljöundersökningarna jobbade konsulterna tillsammans med rivningsentreprenören med att riva ut allt som skulle ut och skicka allt avfall till rätt ställe. Alla gamla installationer revs ut och i princip var bara väggar, tak, golv och pelare kvar efter det.

Länsstyrelsen, som är myndighet i saneringsfrågan, gjorde de sista kontrollmätningarna på huset hösten 2012 och gav sedan klartecken. Fabriken är ren och fungerar nu som en fullgod inomhusmiljö.

– Det har varit mycket viktigt för oss att se till att vi får ett rent hus och det har vi nu. Enligt Länsstyrelsen var fabriken från början relativt ren för att ha inhyst textilproduktion. Idag har vi inget saneringsarbete kvar, avslutar Hanna Lassing.

Flytten

I augusti 2013 flyttar Textilhögskolan sin verksamhet till Textile Fashion Center.
Läs mer och se fler bilder: www.hb.se/textilefashioncenter

Text: Ida Borenstein
Visionsbilder: Sweco Arkitektur/DTH Arkitektur