2,8 miljoner kronor till nya utbildningsplatser

I vårpropositionen ger regeringen besked om att det satsas pengar på att öka antalet utbildningsplatser inom sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar. Totalt handlar det om 1 400 nya utbildningsplatser. Pengarna fördelas mellan landets lärosäten, och i den fördelningen får Högskolan i Borås 2,8 miljoner kronor.

– Utifrån vad vi vet i nuläget är pengarna är självklart välkomna men det är inget som förändrar högskolans långsiktiga planering, säger Magnus Bergenholtz, controller vid Högskolan i Borås.

Text: Johanna Avadahl